Közfoglalkoztatás keretében brikettáló üzem indult Szombathelyen

 

 

 

 

Szombathelyen a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási program keretében papír brikettáló műhelyt alakított ki. A projektet a Belügyminisztérium startmunka közfoglalkoztatási programja keretében 21 millió forinttal támogatja. 

A programban a közfoglalkoztatottak papír hulladék felhasználásával tüzelésre alkalmas brikettet készítenek. A brikett alapanyagául szolgáló papír beszerzési forrásait a környező kereskedelmi egységek, üzletek, gyárak és az önkormányzati intézményrendszer valamint a szervezet saját munkája során keletkezett nem veszélyes papírhulladékai jelenti. A tevékenység ellátásához két nagyértékű gép, egy daráló és egy hidraulikus brikettáló került beszerzésre. A technológiai folyamatról elmondható, hogy a papír brikettálása hozzáadott kötőanyagot egyáltalán nem tartalmaz, a nedvességtartalma alacsony (~10%), ezért jobb hatásfokkal éghet, mint például a szabadban tárolt tűzifa. Az alapanyag hulladékpapír, így a feldolgozással a környezetett is védjük. A gyártás szárazon, nagy nyomás alatt történik, így a tevékenység a vizes alapú papírbrikettáláshoz képest jóval kedvezőbb, termelékenyebb és teljes évben munkát jelent a közfoglalkoztatottaknak. A feldolgozó műhely az egészségügyi állapotuk miatt tartósan munka nélkül maradt és a munkanélküliségben hosszú ideje bennragadt emberek részére is munkát kínál. A program megoldást jelenthet azon közfoglalkoztatottak számára, akiknek foglalkoztatása az elsődleges munkaerő-piacon, illetve a hagyományos közfoglalkoztatási programokban jelen állapotukban nehézségekbe ütközik. A közfoglalkoztatottak munkaerő-piaci elhelyezkedéséhez fontos a szervezett munkavégzésben történő bevonásuk, a testi és szellemi képességeik munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése. Részükre kínálunk a program egy közfoglalkoztatás keretében működő foglalkoztatási formát, amely a képességeiknek, egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzést kínál, emellett viszont folyamatosan értéket teremt.   A közfoglalkoztató egy szociális intézmény melyben dolgozó szociális munkások aktív segítséget nyújtanak a dolgozók életviteli nehézségeinek megoldásában. 

A program során a közfoglalkoztatottak végzik az alapanyag begyűjtését, szállítását, rendszerezését, válogatását, szükség szerinti méretre vágását, brikettálását, csomagolását, raktározását és a késztermék kiszállítását is. A feldolgozásra és a gyártásra a társaság Csaba úti műhelye ad helyet, melynek fűtésére a közfoglalkoztatás során előállított brikett szolgál. A társaság a saját szükségletein felüli részt az önkormányzat bevonásával szociálisan rászoruló családok részére szociális tüzelőként osztja ki. A városi szociális tüzelő programhoz csatlakozva a rászoruló családokat támogatja a program.

A programnak köszönhetően a közfoglalkoztatottak meghatározott munkafolyamatokon keresztül, munkavezető irányításával végeznek egy időjárástól és szezonális problémáktól független hasznos, értékteremtő munkát.