A programról
Wednesday, October 14, 2020
A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01407 számú „Fiatalok a helyi közösségért” című projekt programelemei a szabadidő tartalmas, élményközpontú eltöltésére irányulnak, közösségfejlesztő, identitástudat fokozó célokat szolgálnak. A heti rendszerességű, vagy egy alkalmas szabadidős programok szervezésénél prioritás volt, hogy a tervezett céljaink elérését hatékonyan szolgálja, valamint a célcsoport számára...
Célcsoport
A projektben érintett célcsoportok   
többségi társadalom tagjai,  
Szombathelyi köznevelési  
intézményekben tanuló diákok,  
illetve az Óperint utcai közösségi  
térbe bejáró, hátrányos helyzetű  
fiatalok.
Tevékenységek
Az Óperint utcai közösségi terekbe  
bejáró fiatalok számára heti  
rendszerességgel - a nyári  
időszakot leszámítva - szabadidős  
foglalkozásokat szervezünk,  
különböző tematikák alapján.
Programról
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-
01407 számú „Fiatalok a helyi  
közösségért” című projekt  
programelemei a szabadidő  
tartalmas, élményközpontú  
eltöltésére irányulnak,  
közösségfejlesztő,
Legfrissebb ...

Feltöltés alatt ...
Képek a programról
Németh Klára
ügyvezető igazgató
Balassa Imre 
projektmenedzser
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.
9700 Szombathely,11-es Huszár út 116.
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01407
"FIATALOK" A HELYI KÖZÖSSÉGÉRT"