3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szervnél végzett
alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános
megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok,
ellenőrzések felsorolása
Letölthető anyag: Ellenőrzések listája

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezése
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek
nyilvános megállapításai

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések,
vizsgálatok nyilvános megállapításai

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére,
hatékonyságának és teljesítményének
mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A) Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére
vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai
adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Letölthető anyag: Statisztikai adatok

Letölthető anyag: 3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések