Az „Elsőként lakhatás” projekt újszerű megközelítése abból indul ki, hogy az utcán élők sikeres és eredményes társadalmi integrációjához széles körű szociális segítés, egészségügyi ellátás, képességbeli és mentális fejlesztés, a foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása szükséges - ezek azonban csak akkor alkalmazhatóak sikerrel, ha a biztonságos lakhatás iránti alapvető emberi igényt ki tudjuk elégíteni. A segítségnyújtás első lépése tehát a biztonságos (nem intézményi keretek között biztosított) lakhatás megteremtése kell, hogy legyen.
Az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi integrációjának alappillére az önálló lakhatás megteremtése, a foglalkoztathatóság és foglalkoztatottság elérése és hosszú távú fenntartása. Az önálló életvitelre nem képes célcsoporttagok részére állapotuknak megfelelő intézményi elhelyezés és ellátás biztosítása.

A projektben bevonásra kerülő 30 főből, 24 fő a hajléktalan ellátás lépcsőzetes rendszerét kihagyva közvetlenül az önálló lakhatás lehetőségét biztosítjuk. Lakhatási támogatás, krízisügyelet és intenzív szakmai segítségnyújtás mellett.

Szakmai együttműködési hálózat - 2018.10.19

Szakmai együttműködési hálózat  - 2018.10.19

A szakmai együttműködési hálózat megszervezése helyi szinten a célcsoport társadalmi integrációjának javítása érdekében nagyon fontos tevékenysége a projektnek. A társaság, illetve jogelődje 2010. évtől ...

Tovább ...

Minden gép és bútor rendelkezésre áll - 2018.10.26

Sajnos projektünknél is, mint minden hasonló projektnél az első hónapokban nem a szakmai munka veszi el az energiákat, hanem a beszerzések menedzselése. A bútorok esetében ez halmozottan igaz. De szerencsére ez már a múlt és minden gép és bútor arra vár, hogy a lakásokat be lehessen rendezni. A lakásfelújítások gőzerővel folynak, a bútorokat ...

Tovább ...

Elsőként lakhatás szakmai felkészítés - 2018. 10. 03

Elsőként lakhatás szakmai felkészítés - 2018. 10. 03

A projekt szakmai megvalósítói szakmai felkészítésen vettek részt az elsőként lakhatás megvalósításával kapcsolatban. Fontosnak tartjuk a projektben dolgozó munkatársak, másrészt a projekten  ...

Tovább ...
Megkezdődtek a beköltözések
További képek ...
Nyitórendezvény
Szakmai felkészítés
Kedvezményezettek:
Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathely
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.
9700 Szombathely,11-es Huszár út 116.
Németh Klára
ügyvezető igazgató
Balassa Imre 
projektmenedzser