Az „Elsőként lakhatás” projekt újszerű megközelítése abból indul ki, hogy az utcán élők sikeres és eredményes társadalmi integrációjához széles körű szociális segítés, egészségügyi ellátás, képességbeli és mentális fejlesztés, a foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása szükséges - ezek azonban csak akkor alkalmazhatóak sikerrel, ha a biztonságos lakhatás iránti alapvető emberi igényt ki tudjuk elégíteni. A segítségnyújtás első lépése tehát a biztonságos (nem intézményi keretek között biztosított) lakhatás megteremtése kell, hogy legyen.
Az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi integrációjának alappillére az önálló lakhatás megteremtése, a foglalkoztathatóság és foglalkoztatottság elérése és hosszú távú fenntartása. Az önálló életvitelre nem képes célcsoporttagok részére állapotuknak megfelelő intézményi elhelyezés és ellátás biztosítása.

A projektben bevonásra kerülő 30 főből, 24 fő a hajléktalan ellátás lépcsőzetes rendszerét kihagyva közvetlenül az önálló lakhatás lehetőségét biztosítjuk. Lakhatási támogatás, krízisügyelet és intenzív szakmai segítségnyújtás mellett.

Nyitórendezvény

Nyitórendezvény

Addig míg az egyénnek nincs biztonságos, tartós önálló lakhatása, nem várható el tőle semmiféle együttműködés, előrelépés racionális döntéseken alapuló fejlődés, ezért ELŐSZÖR lakást kell biztosítani...

Tovább ...

Megkezdődtek a beköltözések - 2018.09.20

Megkezdődtek a beköltözések - 2018.09.20

A lakásba való költözés minden esetben jelentős fordulópontot jelent az utcán élő hajléktalan emberek életében. Fontosnak tarjuk, hogy a költözéskor minden olyan feltétel feltétel biztosított legyen ...

Tovább ...

Új lakhatás új gépekkel - 2018.09.27

Új lakhatás új gépekkel - 2018.09.27

Az albérletek berendezéséhez a legalapvetőbb bútorzat és háztartási eszközök, lakásfelszerelési tárgyak beszerzését terveztük a pályázatban. A háztartási eszközök a héten meg is érkeztek, ideiglenesen ...

Tovább ...
Megkezdődtek a beköltözések
További képek ...
Nyitórendezvény
Kedvezményezettek:
Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathely
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.
9700 Szombathely,11-es Huszár út 116.
Németh Klára
ügyvezető igazgató
Balassa Imre 
projektmenedzser