Az „Elsőként lakhatás” projekt újszerű megközelítése abból indul ki, hogy az utcán élők sikeres és eredményes társadalmi integrációjához széles körű szociális segítés, egészségügyi ellátás, képességbeli és mentális fejlesztés, a foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása szükséges - ezek azonban csak akkor alkalmazhatóak sikerrel, ha a biztonságos lakhatás iránti alapvető emberi igényt ki tudjuk elégíteni. A segítségnyújtás első lépése tehát a biztonságos (nem intézményi keretek között biztosított) lakhatás megteremtése kell, hogy legyen.
Az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi integrációjának alappillére az önálló lakhatás megteremtése, a foglalkoztathatóság és foglalkoztatottság elérése és hosszú távú fenntartása. Az önálló életvitelre nem képes célcsoporttagok részére állapotuknak megfelelő intézményi elhelyezés és ellátás biztosítása.

A projektben bevonásra kerülő 30 főből, 24 fő a hajléktalan ellátás lépcsőzetes rendszerét kihagyva közvetlenül az önálló lakhatás lehetőségét biztosítjuk. Lakhatási támogatás, krízisügyelet és intenzív szakmai segítségnyújtás mellett.

Kerékpár - 2019.02. 28.

Kerékpár  - 2019.02. 28.

A munkaerő-piac jelenlegi helyzetében a célcsoport elhelyezkedési esélyei rosszak, ezért minden lehetséges eszközzel segíteni kell elhelyezkedésüket, már meglévő munkahely  ...

Tovább ...

Művészetterápia - 2019.02. 08.

Művészetterápia -  2019.02. 08.

Február hónapban is aktívan használták a különböző művészetterápiás eszközöket a bevont személyek …

Tovább ...

Számítógépes alapismeretek - 2019.02. 08.

Számítógépes alapismeretek   - 2019.02. 08.

Célja, hogy az ügyfelek a gyakorlati ismeretek és felhasználói készségek fejlesztését követően a későbbiekben önállóan is képesek legyenek ...

Tovább ...
További képek ...
Szakmai felkészítés 2. alkalma
Csoportfoglalkozások
Kirándulás Tihanyban
Kedvezményezettek:
Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathely
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.
9700 Szombathely,11-es Huszár út 116.
Németh Klára
ügyvezető igazgató
Balassa Imre 
projektmenedzser