Csoportfoglalkozások

Csoportfoglalkozások

Szolgáltatási tervünk nagyon sok lehetőséget, programot, csoport- és egyéni foglalkozást kínál fel annak érdekében, hogy a projekt végét követően is lakhatásban tudjanak maradni a bevont személyek.
Nem kérdéses számukra, hogy a folyamatos lakhatás fenntartásához és megtartásához elsősorban biztos, rendszeres, és a kiadásaikat fedező jövedelemre van szükségük. Amennyiben nem tudják előteremteni a lakhatás kiadásait (bérleti díj, rezsi) és a megélhetésüket biztosító jövedelmet, úgy lakhatásuk veszélybe kerül, megszűnik ...
Tovább ,,,


Kirándulás Tihanyban

Kirándulás Tihanyban

Az együttműködés kialakításában és fenntartásában fontos szerepe van a csoportban való együttműködésnek, a csoporttagok egymásra gyakorolt hatásának. A csoportkohézió kialakítása érdekében olyan közös programot tervezünk, ahol számukra újszerű élethelyzetben is kipróbálhatják magukat, megismerhetik egymást.
December folyamán még az ünnepek előtt egy egynapos kirándulást tervezünk a programba bevonásra került csoporttagoknak a szakmai megvalósítókkal ...
Tovább ,,,


Szakmai felkészítés második alkalma

Szakmai felkészítés második alkalma

Két alkalommal terveztünk szakmai felkészítést a projektben dolgozó segítő szakemberek részére.
Első alkalommal megismerkedhettünk az „Elsőként lakhatás” szemléletével, annak is  8 alapelvével.
A felkészítés második alkalma az eltelt idő alatt felgyülemlett tapasztalatok összegyűjtéséről szólt. Az általunk működtetett „Kulcsra készen” projektbe bevont személyek nagy része már szeptember eleje óta lakik lakásban, így az elméleti ismereteket volt időnk a gyakorlatban is megtapasztalni.
Tovább ,,,


Négy lakásba összesen 9 fő költözött be a hónap során

Négy lakásba összesen 9 fő költözött be a hónap során

A lakásoknak egy részét SZMJV Polgármesteri Hivatalától kaptuk, miután kiderült, hogy a tervezett munkásszállón történő elhelyezés – 6 fő számára – nem fog megvalósulni a piaci változások következtében sikertelenül zárult beszerzés miatt. A lakások berendezésében nagyon sokat segítettek a közfoglalkoztatásban és egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozó – többnyire ugyancsak – hajléktalan személyek.
Az egyik lakásba egy élettársi viszonyban élő pár költözött.Két másikba 2-2 férfi került ...
Tovább ,,,


Őszi munka a közterületeken

Őszi munka a közterületeken

A programban a társaság foglalkoztatási részlegével együttműködve lehetőséget biztosítunk a résztvevőknek arra, hogy védett körülmények között visszaszokhassanak a rendszeres munkavégzéshez, munkabírásuk javuljon, felkészüljenek az elsődleges-, illetve a védett munkaerőpiacon történő munkavégzésre. November hónaptól napi átlagosan 4 fő vesz részt egyszerűsített foglalkoztatásban. Tovább ,,,


Új támogató szolgáltatások startoltak

Október végén két újabb szolgáltatás indult el a „Kulcsra készen” projekt keretében. Pszichológus szakember érkezik hozzánk általában kettő hetente, illetve pszichiáter, addiktológus minden héten.
Mindketten teljesen szabad kezet kaptak abban, hogy milyen módon szeretnék megismerni a bevont személyeket és azt követően a segítségükre lenni.
Tovább ,,,


Szakmai együttműködési hálózat

Szakmai együttműködési hálózat

A szakmai együttműködési hálózat megszervezése helyi szinten a célcsoport társadalmi integrációjának javítása érdekében nagyon fontos tevékenysége a projektnek.
A társaság, illetve jogelődje 2010. évtől köt írásos Együttműködési megállapodást az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezetével, a Városi Rendőrkapitánysággal, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal, illetve Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelettel ...
Tovább ,,,


Elsőként lakhatás szakmai felkészítés

Elsőként lakhatás szakmai felkészítés

A projekt szakmai megvalósítói szakmai felkészítésen vettek részt az elsőként lakhatás megvalósításával kapcsolatban. Fontosnak tartjuk a projektben dolgozó munkatársak, másrészt a projekten kívül (az intézményben) dolgozó munkatársak felkészítését az újfajta szemlélet befogadására. Az Elsőként lakhatás megközelítés abból indul ki ... Tovább ,,,


Új lakhatás új gépekkel

Új lakhatás új gépekkel

Az albérletek berendezéséhez a legalapvetőbb bútorzat és háztartási eszközök, lakásfelszerelési tárgyak beszerzését terveztük a pályázatban. A háztartási eszközök a héten meg is érkeztek, ideiglenesen a 11-es Huszár úton kerültek elhelyezésre. Amint a bútorok is megérkeznek egy rövid felkészítést követően a célcsoport tagjai is birtokba vehetik. . Az elektronikai eszközök esetében a lakások alapfelszereltségéhez tartozik egy hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, mosógép, porszívó és televízió.
Tovább ,,,


Megkezdődtek a beköltözések

Megkezdődtek a beköltözések

A lakásba való költözés minden esetben jelentős fordulópontot jelent az utcán élő hajléktalan emberek életében. Fontosnak tarjuk, hogy a költözéskor minden olyan feltétel biztosított legyen, ami ahhoz szükséges, hogy biztonságos körülmények között élhető legyen a bérlemény.
A Kulcsra készen című program keretében az első hét bérleménybe szeptember hónapban meg is történtek a beköltözések. Az első lakók Szombathely több pontján lévő  lakásokban már elfoglalhatták albérletüket. A költözés során a lakókon kívül a szociális munkások és a közfoglalkoztatásban résztvevő „sorstársak” ...
Tovább ,,,


EFOP Nyitórendezvény

EFOP Nyitórendezvény

Addig míg az egyénnek nincs biztonságos, tartós önálló lakhatása, nem várható el tőle semmiféle együttműködés, előrelépés racionális döntéseken alapuló fejlődés, ezért ELŐSZÖR lakást kell biztosítani, AZUTÁN az igényeihez igazított intenzív multidiszciplináris segítő munkával támogatni kell a lakás megtartásában.
Kapcsolódó anyagok:"HAUSING FIRST" szemléletAddig míg az egyénnek nincs biztonságos, tartós önálló lakhatása, nem várható el tőle semmiféle együttműködés, előrelépés racionális döntéseken alapuló fejlődés, ezért ELŐSZÖR lakást kell biztosítani, AZUTÁN az igényeihez igazított intenzív multidiszciplináris segítő munkával támogatni kell a lakás megtartásában.
Tovább ,,,


EFOP-1.1.4-16-2017-00006 - Elsőként lakhatás

EFOP-1.1.4-16-2017-00006 - Elsőként lakhatás

Az „Elsőként lakhatás” projekt újszerű megközelítése abból indul ki, hogy az utcán élők sikeres és eredményes társadalmi integrációjához széles körű szociális segítés, egészségügyi ellátás, képességbeli és mentális fejlesztés, a foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása szükséges - ezek azonban csak akkor alkalmazhatóak sikerrel, ha a biztonságos lakhatás iránti alapvető emberi igényt ki tudjuk elégíteni. A segítségnyújtás első lépése tehát a biztonságos (nem intézményi keretek között biztosított) lakhatás megteremtése kell, hogy legyen.
Tovább ,,,


Kedvezményezettek:
Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathely
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.
9700 Szombathely,11-es Huszár út 116.
Németh Klára
ügyvezető igazgató
Balassa Imre 
projektmenedzser