Szakmai együttműködési hálózat
(2018 - 10 - 19)
A szakmai együttműködési hálózat megszervezése helyi szinten a célcsoport társadalmi integrációjának javítása érdekében nagyon fontos tevékenysége a projektnek.
A társaság, illetve jogelődje 2010. évtől köt írásos Együttműködési megállapodást az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezetével, a Városi Rendőrkapitánysággal, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal, illetve Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelettel. A megállapodáshoz csatlakozott Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztálya, a Szociális és Családügyi Bizottság, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyerekjóléti Szolgálat Utcai Szociális Munkás Szolgálata és a Regionális Diszpécser Szolgálat. A megállapodás megkötésének legfontosabb célja az volt, hogy az utcán élő hajléktalan emberek felkutatásához és a velük kapcsolatos krízishelyzetek hatékony megoldásához tevékenységüket egymással együttműködve végezzék. Az aláíró szervezetek vállalták, hogy az utcán, közterületeken élő hajléktalan emberek hatékonyabb ellátása érdekében egymással együttműködnek, egymás számára segítséget nyújtanak.
A hálózat 2018. október 19-én tartott szakmai megbeszélésének fő témája  az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól szóló 178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet helyi gyakorlati alkalmazásának kérdéskörének megtárgyalása.
A rendőrség, az önkormányzat, a közterületfelügyelet és az utcai szolgálat munkatársai megtárgyalták az eljárásrendet az együttműködést, a kommunikációs csatornákat és az esetlegesen felmerülő problémákra kerestek válaszokat.
Megállapítást nyert, hogy a helyi szintű, a lakosság felé történő kommunikáció is nagyon fontos. Egyértelműsíteni kell, hogy miről szól a jogszabály és milyen intézkedéseket takar.
A megbeszélésen szó esett továbbá a minisztérium részéről az év végén átcsoportosításra kiadott pénzösszeg felhasználhatóságáról is.

Kedvezményezettek:
Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathely
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.
9700 Szombathely,11-es Huszár út 116.
Németh Klára
ügyvezető igazgató
Balassa Imre 
projektmenedzser