Elsőként lakhatás szakmai felkészítés
(2018 - 10 - 03)
A projekt szakmai megvalósítói szakmai felkészítésen vettek részt az elsőként lakhatás megvalósításával kapcsolatban.
Fontosnak tartjuk a projektben dolgozó munkatársak, másrészt a projekten kívül (az intézményben) dolgozó munkatársak felkészítését az újfajta szemlélet befogadására. Az Elsőként lakhatás megközelítés abból indul ki, hogy „az utcán élők sikeres és eredményes társadalmi integrációjához széles körű szociális segítés, egészségügyi ellátás, képességbeli és mentális fejlesztés, az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása szükséges - ezek azonban csak akkor alkalmazhatóak sikerrel, ha a biztonságos lakhatás iránti alapvető emberi igényt ki tudjuk elégíteni.
A segítségnyújtás első lépése tehát a biztonságos (nem intézményi keretek között biztosított) lakhatás megteremtése kell, hogy legyen.
A felkészítésen résztvevő kollegák interaktív módon térképezhették fel a szemlélet külföldi és magyar példáin keresztül a helyi megvalósítási lehetőségeket. Az újfajta szemlélet a hagyományos hajléktalanellátási rendszer lépcsőzetességét megkerülve az egyén lakhatási jogának maximális figyelembe vételével próbálja kezelni a krízishelyzeteket. Az Elsőként lakhatás szemlélettel való azonosulás, működőképességének elfogadása nélkülözhetetlen a program sikeres megvalósításához.
A két alkalmasra tervezett felkészítés következő része már a gyakorlati tapasztalatokról, nehézségekről, esetekről fog szólni.
Kedvezményezettek:
Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathely
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.
9700 Szombathely,11-es Huszár út 116.
Németh Klára
ügyvezető igazgató
Balassa Imre 
projektmenedzser