FÉHE Nonprofit Kft.
„Melletted a mindennapokban” Személyes támogatási rendszer kialakítása

EFOP-1.9.10-22-2022-00002
A projekt stratégiai és átfogó céljai

A pilot projekt lehetőséget nyújt a szociális alapszolgáltatást nyújtó támogató szolgáltatás keretein túlmutató innovatív, újszerű, a fogyatékossággal élő személyt a középpontba helyező, rugalmas, az érintettek által irányított személyes asszisztencia szolgáltatás kialakítására és működtetésére. Az új típusú ellátás legfőbb alapelve a fogyatékossággal élő személyek önrendelkezésének, önálló döntéshozatalának támogatása. A FÉHE Kft. támogató szolgálata, mint koordinátorszervezet toborzás, felkészítés, közvetítés, mediáció, szakmai háttér biztosításával irányítja az egyéni igényekre reagáló személyi asszisztencia szolgáltatást. Az új típusú szolgáltatás rugalmas, a személyes szükségletekre, egyéni igényekre a lehető legteljesebb mértékben reagál. Segítségével megvalósul az önálló életvitel támogatása, erősödik a fogyatékos személy önrendelkezése az életvitelét, életvezetését érintő területeken. A projekt kiemelt figyelmet fordít a fogyatékossággal élő személy követlen környezetére, családjára, fizikai, szociális, mentális, valamint egzisztenciális terheinek csökkentésére. További célkitűzés a közvetett célcsoport, a programban részt vevő segítők, személyi asszisztensek foglalkoztatása a projekt időtartama alatt.

 

Pályázó: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások

9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116.

 

A projekt címe: „Melletted a mindennapokban” Személyes támogatási rendszer kialakítása

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.10-22-2022-00002

A szerződött támogatás összege: 86.676.003 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Projekt időtartama

2023. 01. 01 - 2023. 11. 30

​„Melletted a
mindennapokban” Személyes támogatási rendszer kialakítása 

PROGRAM
A projekt
stratégiai és átfogó céljai:Újszerű, a fogyatékossággal élő személyt a
középpontba helyező rugalmas, az érintettek által irányított személyes
asszisztencia szolgáltatás kialakítása és működtetése ...
CÉLCSOPORT
Közvetlen célcsoport az alábbi feltételeknek megfelelő fogyatékossággal
élő személy: - aktív korú, azaz a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó
nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy ...
SZOLGÁLTATÁS
10 fő, a
kiírási feltételeknek megfelelő fogyatékossággal élő személyt kívánunk bevonni
a projektbe. A szolgáltatási órák számát átlagosan napi 10 óra/fő óraszámban
tervezzük....

KIEMELT HÍR

 

2023. február 24-én, és március 01-én felkészítő képzésen vettek részt a „Melletted a mindennapokban” – személyi asszisztencia szolgáltatásban foglalkoztatott segítők.

A felkészítő képzés kétszer 5 órában valósult meg az intézmény képzési termében. A képzés tematikája az intézmény bemutatása, a pályázat tartalmának ismertetése, a személyi asszisztencia tevékenység szakmai tartalma, adminisztrációs kötelezettségek, alkalmazott dokumentáció megismertetésére, a munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok, kötelezettségek köré épült fel. A szakmai fórum lehetőséget biztosított ismerkedésre, a kezdeti bizonytalanságok, egyéni kérdések megválaszolására. A szakmai támogatás folyamatosan biztosított a projekt megvalósulása alatt.

 

Tovább ...

​​Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.

9700 Szombathely,11-es Huszár út 116.

Németh Klára

ügyvezető igazgató

 

Szűcs Gabriella

projektmenedzser