1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve
felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek
tekintetében a fellebbezés elbírálására
jogosult szervek, ennek hiányában a közfel-
adatot ellátó szerv felett törvényességi ellen-
őrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elekt-ronikus levélcím), honlapjának címe
Tulajdonos: Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata
9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3
Postacím: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Telefonszám: +36 (94) 520-100
E-mail: info@szombathely.hu
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve
felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot
ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést
vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgá- latának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
Postacím: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
E-mail: ugyfelszolgalat@szombathely.hu

Letölthető anyag: 1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv