1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése
Azon gazdálkodó szervezetek neve,
székhelye, elérhetősége, amelyek a
közfeladatot ellátó szerv többségi
tulajdonában állnak, illetve amelyek
felett közvetlen irányítással
rendelkezik
Forrásközpont Közhasznú Alapítvány
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116. 94/508-770
klara.nemeth@fehe.hu , geosits.beatrix@mnsk.nyme.hu
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek te- vékenységi körének leírása Az alapítvány közérdekű célja hátrányos hely- zetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségé- nek elősegítésével, gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység ellátásával, nevelési és oktatási feladatok ellátásával és
képességfejlesztéssel kapcsolatos.
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek kép-viselőjének neve Dr. Asbóth Mária
Németh Klára (kuratórium elnöke)
Dr. Kiss-Geosits Beatrix
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mér-téke 100%

Letölthető anyag: Gazdálkodó szervezetek