Közzététel

Vállalkozói szerződés

Letölthető verzió:


TÁJÉKOZTATÁS AZ OTTHONI SEGÍTÉS SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZÁMÁRA

Tájékoztatjuk az Otthoni Segítés Szolgáltatást igénybe vevő kedves ügyfeleinket, hogy a szolgáltatás Adatkezelési Tájékoztatóját módosítottuk.  Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az érintettek az Otthoni Segítés Szolgáltatás igénybe vevőjeként vagy jövőbeli igénybe vevőjeként a személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessenek.

 A Tájékoztató az Otthoni Segítés Szolgáltatás szolgáltatást igénybe vevő (illetve törvényes képviselője), az igénybevevővel egy háztartásban élő nagykorú hozzátartozó és kiskorú személyekkel, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik.

Az érintettek adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatás megismerését biztosítja a papír alapú/elektronikus hozzáférés biztosításával, illetve az Adatkezelő szükség esetén az Adatkezelési Tájékoztatás értelmezésében, elmagyarázásában segítséget nyújt.

2018. október. 1.


Nemek Közötti Esélyegyenlőségi Terv

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Nemek Közötti Esélyegyenlőségi Terve

Letölthető verzió:

Nemek-közötti-esélyegyenlőségi-terv.pdf


Forrásközpont Közhasznú Alapítvány személyi jövedelemadó 1 % támogatás

16KOZ_Forrásközpont_Közhasznú_Alapítvány
17KOZ_Forrásközpont_Közhasznú_Alapítvány
18KOZ_Forrásközpont_Közhasznú_Alapítvány
19KOZ_FORRÁSKÖZPONT_KÖZHASZNÚ_ALAPÍTVÁNY


KÖZBESZERZÉSI TERV

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  Közbeszerzési tervei

Letölthető verzió:

2021. évi közbeszerzési terv
2019. évi közbeszerzési terv
2018. évi közbeszerzési terv
2017. évi közbeszerzési terv
2016. évi közbeszerzési terv

JAVADALMAZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

Letölthető verzió: Javadalmazással összefüggő adatok