Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata

A támogató szolgáltatás legfontosabb feladatának a fogyatékos emberek önálló életvitelének támogatását tartja. Az önálló életvitel segítése kiterjed a fogyatékos emberek lakókörnyezetére, közösségi életük egyéb színhelyeire (lakókörnyezeten kívüli terek, közszolgáltatások) is. A szolgáltatás segíti a fogyatékos embereket az önálló életviteléhez szükséges segítő tevékenységek elérésében, illetve az önálló munkavégzésben, tanulmányok folytatásában, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételében, kulturális-, művészeti-, sport-, szabadidős tevékenységek végzésében.

A támogató szolgálat azoknak a szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos embereknek tud segítséget nyújtani, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek.

Ellátási területe: Szombathely és a szombathelyi járás 39 települése.

A Támogató Szolgálat az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: személyi segítés, szállítás, információnyújtás, tanácsadás, gyógyászati segédeszköz kölcsönzés, otthoni segítés szolgáltatás.

• Személyi segítés

A személyi segítés az önálló életvitel elvein alapuló szolgáltatás, mely hozzájárul a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentéséhez, az esélyegyenlőség megteremtéséhez.

A személyi segítők az ügyfelek egyéni szükségleteihez igazodva látják el a személy körüli teendőket, ezáltal is segítve az egyén fizikai és mentális fejlődését.

Tevékenységcsoportok:

– gondozási-ápolási alaptevékenységek, háztartási segítségnyújtás,

– felügyelet biztosítása (lakáson belül vagy azon kívül illetve szállítás közben)

– készségfejlesztés (egyéni- és társas készségek fejlesztése)

– segítségnyújtás egyéb szolgáltatások igénybevételében (pl. szolgáltatások elérése, ügyintézés, érdekvédelem)

– mobilizáció lakókörnyezeten belül és azon kívül,

– szabadidős tevékenységek támogatása,

– mentális segítségnyújtás (pl. pszichés gondozás, kapcsolattartás segítése)

•        Szállítás

A szolgálat 2 gépjárművel végzi a fogyatékos emberek szállítását:

– 1 db 9 személyes Ford Transit típusú gépjármű, elektromos emelőszerkezettel és 4+3 pontos biztonsági rögzítővel

– 1 db 5 személyes Ford típusú gépjármű.

Lehetőség van alkalmankénti, illetve rendszeres szállítás igénylésére.

•        Információs szolgáltatás

A szolgálat információt nyújt a fogyatékos embereket érintő eseményekről, programokról, tájékoztatást ad a problémájuk megoldásához igénybe vehető, őket megillető támogatások, szolgáltatások létéről, tartalmáról, hozzájutásuk módjáról, feltételeiről.

•        Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés: 

A szolgálattól az ügyfelek olyan gyógyászati segédeszközöket és terápiás eszközöket kölcsönözhetnek, amelyek mindennapjaikat könnyebbé teszik (digitális vérnyomásmérő, speciálisan vakoknak kifejlesztett „beszélő” vérnyomásmérő, vércukorszint-mérő, tű nélküli akupunktúrás készülék, Bioptron lámpa, izomfejlesztésre használatos TENS készülék, összecsukható kerekesszék, mobil rámpa).

  • Otthoni segítés szolgáltatás

A program a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.  és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

A ”Fogyatékos Emberekotthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás” 2018. április 1-től vehető igénybe.

Az Otthoni Segítés Szolgáltatás révén teljesülhet a fogyatékos személyt ellátó családok részleges tehermentesítése, lehetőséget adva a társadalmi integrációjukra, a szülők munkaerő piaci visszatérésére, vagy munkájuk megtartására. Továbbá feltöltekezés és kikapcsolódás biztosításával erősödhet a család megtartóereje, új erőt meríthetnek a családtagok a teherhordozáshoz.

A Otthoni Segítés Szolgáltatás megbízható, felkészült szakmai segítőt küld a családhoz, aki kellő tapasztalattal és tudással rendelkezik fogyatékos személyek gondozása terén és akire a szülők nyugodtan rábízhatják gyermeküket. A szakmai segítő felügyel a fogyatékos személyre, ellátja a személyes szükségleteinek kielégítéséhez szükséges gondozási és alapápolási feladatokat (étkeztetés, tisztálkodás, öltözködés, mozgás-mozgatás, gyógyszerezés), elfoglaltságot biztosít a számára ismerős tevékenységekkel (játék, séta), ha szükséges kíséri az otthona és az ellátó intézmény (iskola, óvoda, napközi) között. A szolgáltatás, rugalmasan alkalmazkodva a családok élethelyzetéhez, a nap 24 órájában, a hét bármelyik napján igényelhető, havonta 15 óra időtartamban.

Kik vehetik igénybe?

• Fogyatékos, tartósan beteg, SNI-s gyermeket, fiatalt,  felnőttet otthonukban nevelő, gondozó családok

A szolgáltatás óradíja:
200 – 600 Ft, jövedelemtől függően, melyről az igénybevevő család nyilatkozik.

Elérhetőség:

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások

Támogató Szolgálat
9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116.