Összesítés a Nemzeti Tehetség Programban megvalósult programjainkról

NTP-CSSZP-M18

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésében 2018. tavaszán került kiírásra az NTP Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló programok támogatása (röviden: NTP-CSSZP-M-18) pályázat, melyre a Forrásközpont Közhasznú Alapítvány – Vas Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház is pályázott. Július végén meg is érkezett a pályázat elbírálásának pozitív eredménye, majd ezután elkezdődött a pályázat megvalósítása.

Az egy éves támogatási időszakban összesen több, mint 750 szülőt, 2400 fiatalt értünk el, valamint számos különböző településen volt megvalósított programelemünk. Ezen időszak során 10 együttműködő partner folyamatosan segítette a pályázat sikeres megvalósulását. Az NTP támogatásának köszönhetően több, mint 200 alkalommal került programelem megvalósításra. A pályázatban az alábbi programelemek valósultak meg, több mint 4000 fő bevonásával, megszólításával:

Kompetenciafejlesztés– A Németh Pál Kollégiumban 30 alkalommal, összesen 60 órában heti rendszerességgel. A fejlesztés pszichológus, illetve coach szakember vezetésével zajlott, egyéni, valamint csoportfoglalkozások keretében.

Tehetséges a gyermekem?– Utazó tehetséggondozó szakembert, pszichológustalkalmaztunk, aki a szülők részére információdús, interaktív előadást tartott 8 alkalommal különböző Vas megyei településeken. Az előadások atehetségfelismerésről és annak folyamatáról szóltak, az előadások után kötetlenbeszélgetések alakultak ki, ezután személyes kérdések megválaszolása zárta aprogramot.

Dráma szakkör – Együttműködésben a Nagy Lajos Gimnáziummal, heti rendszerességgel zajlottak a szakkör drámapedagógiai foglalkozásai, összesen 25 alkalommal. A foglalkozásokon 10-14 fő vett részt rendszeresen. A foglalkozásoknak helyszínét a köznevelési intézmény biztosította. A szakkör vezetője Németh Andrea pedagógus volt.

A dráma szakkör tehetséges fiataljainak 5 alkalommal, Szombathelyen, Csepregen, illetve Jákon, színházi keretek közt lehetőséget biztosítottunk, hogy bemutathassák a szakkörön betanult darabot. A fellépéseknek köszönhetően – kilépve az iskolai keretekből – családtagok, szülők, nagyszülők, barátok és a megye lakossága is megtekinthette a Párbajok című darabot.

Szabadidős programok– A CsEÖH, illetve az Új Nemzedék Szombathely közösségi tereiben megvalósult programelem, melyet kétheti rendszerességgel, 2 órában szerveztünk meg. Átlagosan 12 – 15 fő vett részt a programon, ahol közös élményeket szerezhettek a résztvevők.

Kézműves klub– Együttműködve a Pecöli Bóbita Művészeti Óvodával, tehetségponttal, heti rendszerességgel, összesen 30 alkalommal valósítottuk meg a foglalkozásokat, melyeken átlagosan 7 fő vett részt. A foglalkozások vezetője Némethné Sándor Ildikó óvodapedagógus volt.

„Nem vagy egyedül!” – 8 alkalommal „Nem vagy egyedül!” – az iskolai kortárs kiközösítés megszüntetésére irányuló és bullying ellenes tevékenységet valósítottunk meg, köznevelési intézmények osztályközösségeinek bevonásával. Az egyes foglalkozásokon osztálylétszámtól függően 15-20 fő vett részt. A foglalkozások vezetője Kardos Bernadett egészségfejlesztő szakpszichológus volt, céljai között a témával kapcsolatos releváns információk átadása, a figyelemfelkeltés, szemléletformálás, illetve osztályközösségek kohéziójának erősítése egyaránt szerepelt.

Nyitott vendégelőadásokat szerveztünk a Németh Pál Kollégiumban (regisztrálttehetségpontba) 3 alkalommal. Az előadások interaktívak voltak, a fiatalokérdeklődésének megfelelően lettekkiválasztva a meghívott előadók.

Adventi Tehetségdélután – A Bartók Béla Zeneiskolával együttműködésben az adventi időszakban valósítottuk meg a „Tehetség délutánt”. Fiatal tehetséges előadók mutathatták be tehetségüket, sokszínűségüket szüleik, nagyszüleik, pedagógusaik előtt.

„Tehetségműhelyek” –Együttműködve több köznevelési intézménnyel – Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola, Pecöli Bóbita Művészeti Óvoda, Általános Iskola Őriszentpéter – heti rendszerességgel tehetségfejlesztő foglalkozásokat valósítottak meg a szakemberek, pedagógusok 10-14 állandó résztvevővel.

Szülői klub –Pecölben szerveztünk szülői klubokat, összesen 4 alkalommal. A klubokat tehetséggondozók és / vagy más bevontszakember vezetésével valósítottuk meg, melyek keretében interaktívbeszélgetések, tájékoztatók, tehetségsegítő foglalkozások (szülők és gyermekek bevonásával zajlottak.

Óvodai felmérések, tehetséges gyerekek felkutatása 6 alkalommal történt megegyüttműködésben a Váci Mihály regisztrált tehetségponttal. A felmérések utántájékoztatva lettek az óvónők, valamint a felmérésben résztvevő gyermekekszülei is.

Családi kosárfonó szakkör– Ahol szülők – nagyszülők – gyermekek együtt lehettek és közösen alkothattak animált, vezetett formában, szervezett körülmények között. A kétheti rendszerességgel megvalósított foglalkozások helyszíne a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft. közösségi terme volt, hiszen fogyatékossággal élő személyeket is megszólítottunk, elősegítve ezzel az integrált időtöltést is.

Művészetoktatás Napja – Tehetségnap – A Művészetoktatás napjához kapcsolódó rendezvénybe beágyazva, a megyében tevékenykedő regisztrált tehetségpontok interaktív tehetségstandokkal várták az érdeklődőket a szombathelyi Képtár aulájában. Több, mint 200 érdeklődő vett részt a programelemen.

„Hangszer simogató” – nyílt nap a Bartók Béla Zeneiskolában. A szombathelyi zeneiskolával együttműködve „Hangszer simogató” napot valósítottunk meg, amikor is egy nagyszabású rendezvény keretében számos köznevelési intézmény bevonásával többszáz diákot, szülőt elértünk és tehetségsegítő szakemberek megismertették a résztvevőkkel az egyes hangszereket.

Letöltés:    NTP_CSSZP_M_18_ osszefoglalo