Melletted a mindennapokban

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Támogató Szolgálata új szolgáltatást indít az idei évben Melletted a mindennapokban címmel. „A klasszikus értelemben vett személyi asszisztencia tulajdonképpen egy fizetett szolgáltatás, amelyben a fogyatékossággal élő ember maga alkalmazza azokat a személyeket, akik támogatják abban, hogy önrendelkező életet tudjon élni”, vélekedik a projekt szakmai vezetője, Szűcs Gabriella, aki ismertette az új program részleteit.

– A projekt célja a mozgásszervi fogyatékossággal élő személyt középpontba helyező újszerű, rugalmas, személyes támogatási szolgáltatás kialakítása. A fogyatékosügyi szakpolitika az önálló életvitel támogatásán keresztül a közösségi alapellátások fejlesztése és a személyi asszisztencia irányába mutat. A szociális alapszolgáltatások szakmai és infrastrukturális fejlesztése mellett a cél egy személyes támogató rendszer kialakításának modellezése. A klasszikus értelemben vett személyi asszisztencia tulajdonképpen egy fizetett szolgáltatás, amelyben a fogyatékossággal élő ember maga alkalmazza azokat a személyeket, akik támogatják abban, hogy önrendelkező életet tudjon élni. Az önállóság ugyanis nem azt jelenti, hogy a fogyatékossággal élő embereknek nincs szüksége mások segítségére, hanem azt, hogy önállóan meghozhatják döntéseiket. Sokak számára a napi rutin feladatok – ágyból felkelés, öltözködés, étkezés, WC használat, tisztálkodás – támogatás nélkül komoly kihívást, vagy egész napot felölelő feladatot jelentenek. Segítség nélkül pedig sokszor csak az intézményi ellátás jelent megoldást – ismertette a program lényegét Szűcs Gabriella.

– A személyi asszisztencia az önálló életvitel egyik eszköze, kapcsolódási formája. Olyan szolgáltatás, amelyet a szolgáltatást igénybe vevő ember vásárol és alakít ki saját szükségletei szerint. Európa, illetve Észak-Amerika egyes területein közvetlen állami finanszírozásból támogatják. A személyi asszisztencia célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő ember maga döntsön egyebek mellett arról, hogy kiket alkalmaz, hogyan toborozza a segítőket, hány személyi asszisztenst szerződtet, napi hány órában dolgoznak nála, mik a munkaköri feladataik. A fogyatékossággal élő emberek beszámolói alapján a személyi segítés igénybevétele hozzájárult életminőségük javulásához, munkavállalásuk lehetővé tételéhez, illetve a társadalmi, kulturális életben való részvételükhöz. A kialakítandó szolgáltatás célja röviden, hogy a fogyatékossággal élő ember irányításával egy segítő személy a „kinyújtott kezek és lábak” szerepét töltse be – vélekedett a szakmai vezető.

– Aki segítséget kap abban, hogy reggel elkészüljön és elinduljon otthonról, újra aktív szereplővé válhat a munkaerőpiacon, kevésbé szorul állami ellátásra. Ez természetesen igaz azokra a családtagokra is, akik eddig otthon gondozták a fogyatékossággal élő személyt. A külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy a folyamatot támogató szervezetek nélkül szinte ellehetetlenül a személyi segítő háló egyénenként való működtetése. Nem reális elvárás az, hogy kizárólag anyagi támogatással, személyes büdzsé biztosításával minden olyan ember, aki eddig nem volt munkáltató, ki tudja építeni a saját segítői hálóját, meg tudja tervezni a költségvetését, megfelelő munkavállalókat talál, és naprakészen tudja alkalmazni a munkajogi kereteket. A párhuzamos rendszer kiépítése helyett a hazai mintaprojektben a támogató szolgálat fogja ezt a koordinátori szerepet betölteni, melynek a toborzás, és az oktatás is feladata lesz. A kialakítandó modell célja olyan személyes támogatási rendszer megszervezése és működtetése, melynek segítségével a fogyatékossággal élő személy saját lakókörnyezetében úgy tudja élni az életét, ahogy szeretné – hangsúlyozta Szűcs Gabriella, aki arra is kitért, hogy kinek a jelentkezését várják.

– A programba olyan mozgásszervi fogyatékossággal élő személyek jelentkezését várjuk, akik aktív korúak, azaz a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személyek, – született, vagy szerzett két, vagy több végtag sérültek, aki kerekesszékes, vagy mozgásszervi okból állandó jelleggel ágyhoz kötöttek. Továbbá várjuk azok jelentkezését is támogató szolgálatunknál, akik munkatársként, személyi asszisztensként vállalják a programban a fogyatékossággal élő személy támogató segítőjeként a részvételt. A jelentkezéseket a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Kh.Np Kft. Támogató Szolgálatához lehet benyújtani írásban, illetve elektronikus úton: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közh.Np. Kft., Támogató Szolgálat. 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116. www.fehe.hu. titkarsag@fehe.hu

A pályázatról bővebb tájékoztatás kérhető Szűcs Gabriella szakmai vezetőtől munkanapokon 8-15 óráig a 06-94-511-803 telefonszámon.