HAJLÉKTALAN EMBEREKET ELLÁTÓ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK

A hajléktalanság egy olyan társadalmi állapot, amellyel a hétköznapi életben mindennap találkozhatunk, bár nem biztos, hogy észre is vesszük.

Aktuális híreink megtekintéséhez kattintson ide!

A nappali melegedő szolgáltatásait az utcán élő, illetve az éjjeli menedékhely szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan emberek vehetik igénybe. A szolgáltatási igénybevétele térítésmentes.

Szolgáltatások:
•    közösségi együttlét lehetőségének biztosítása
•    pihenés biztosítása
•    személyi tisztálkodás biztosítása (törölköző, tisztálkodó szerek biztosítása)
•    személyes ruházat tisztításának biztosítása
•    ellátatlan, illetve alacsony jövedelemmel rendelkezők részére meleg ebéd biztosítása
•    étel melegítéséhez, tálalásához, elfogyasztásához szükséges feltételek biztosítása
•    csomagmegőrző biztosítása
•    információnyújtás, telefonálási-, internet használati lehetőség biztosítása
•    postacím biztosítása
•    ügyintézés, információnyújtás

Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes ellátással szemben bizalmatlan, az utcán tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.
Infrastrukturális feltételek: gépjármű, mobiltelefonok, hideg élelem készlet, takarók, alapgyógyszer készlet, háttériroda
Az utcai szolgálat váltott műszakban két-két fővel lát el szolgálatot.

Munkarend: munkanapokon 7:00-22:00, a téli krízisidőszakban hétvégén és ünnepnapokon: 18:00-22:00.

Éjjel nappali hívható zöld szám: 06/80 205 165
Fő feladatok:

1.    Bejelentések fogadása, kliensek felkutatása
Az utcai szolgálat munkatársai valamennyi bejelentés esetén helyszínre mennek, ahol a szükséges intézkedéseket megteszik (intézménybe szállítás, mentőszolgálat értesítése stb)

2.    Felderítés
A felderítő munka során az utcai szolgálat feltérképezi azokat a területeket, ahol kliensek tartózkodhatnak.

3.    Az ellátási terület rendszeres bejárása
A szolgálat munkatársai heti rendszerességgel, a téli krízisidőszakban kétnaponta bejárják azokat a területeket, ahol utcán élő csoportok előfordulhatnak. Amennyiben olyan kliens tartózkodik
utcán, aki fokozott veszélyhelyzetnek van kitéve (leromlott egészségi állapot, fogyatékosság, pszichiátriai megbetegedés) a terület bejárása akár napi szinten is szükségessé válhat.

4.    Információnyújtási feladatok
Az utcai szociális munkás egyik fő feladata a kliensek tájékoztatása az intézmény által nyújtott szolgáltatásokról, illetve a kliensek egyéb lehetőségeiről, jogairól (hogyan juthat hajlékhoz,
élelemhez, orvosi ellátáshoz, önkormányzati támogatáshoz stb.). Az információnyújtás történhet szóban, illetve a kliensek által igénybe vehető szolgáltatásokról készített szórólap átadásával.

5.    Ügyintézés
Az ügyintézés keretében végzett legfontosabb tevékenységek: hiányzó személyes iratok pótlásához segítségnyújtás, postacím biztosítása, közvetítés más intézmények felé, egyéb hivatalos
ügyintézésben segítségnyújtás.

6.    Szállítás

7.    Háttériroda fenntartása, ügyfélfogadás
Együttműködések: Az utcai szociális munkás szolgálat az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezetével, a Markusovszky Kórházzal, a Városi Rendőr-kapitánysággal,
a Közterület felügyelettel olyan írásos együttműködési megállapodást kötött, amelyben részletesen meghatározásra kerültek az együttműködő felek feladatai az utcán, közterületen élő hajléktalan
emberek hatékonyabb ellátása érdekében. A megállapodáshoz csatlakozott még a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ, illetve Regionális Diszpécser Szolgálat is.

Nyitva tartás: folyamatos, férőhely: 86 fő
Azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Az elhelyezés 30 napig ingyenes, ezt követően jövedelem arányosan kell térítési díjat fizetni.

Szolgáltatások:
•    Szállás biztosítása 4 ágyas, zuhanyzóval felszerelt lakószobákban
•    Személyi tisztálkodás feltételeinek
•    Személyes ruházat tisztításának biztosítása (mosodahelyiség, mosáshoz, szárításhoz szükséges gépek)
•    Étel melegítéséhez, tálalásához, elfogyasztásához szükséges feltételek biztosítása
•    Munkavégzés lehetőségének megszervezése
•    Postacím, telefon-, internet használat
•    Tanácsadás
•    Szabadidős programok szervezése, azokon való részvétel biztosítása
•    Rehabilitációs tevékenység szervezése

Nyitva tartás: naponta 18-08, férőhely: 25 fő, időszakos férőhely 20.

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.

Az intézmény szolgáltatásait azok vehetik igénybe, akik éjszakáikat közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik.

Az éjjeli menedékhely működtetésének legfontosabb célja, hogy egyetlen hajléktalan személy se legyen kénytelen éjszakáit utcán, közterületen tölteni. Az éjszakai pihenés mellet az éjjeli menedékhely biztosítja mindazokat a szolgáltatásokat, amelyek az alapvető fizikai szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlenek.

Szolgáltatások:

• Éjszakai pihenés biztosítása

• Személyi tisztálkodás biztosítása (törölköző, tisztálkodószerek biztosítása)

• Személyes ruházat tisztításának biztosítása

• Étel melegítéséhez, tálalásához, elfogyasztásához szükséges feltételek biztosítása

• A téli krízisidőszakban hideg élelem biztosítása

• Csomagmegőrző biztosítása

• Információnyújtás