TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01402
"ADD A KEZED"
A fedél nélküli emberek jelentős hányada érthető okok miatt ritkán vesz részt a szabadidő hasznos eltöltését célzó, aktív szabadidős programban, kiránduláson. Nagy részük dolgozik, de a munkán kívüli létük nem szervezett, a kulturált kikapcsolódásra egyszerűen nincs igényük, vagy lehetőségük. Ahol ez az igény felmerül, ott a társadalom egyéb rétegének elérhető szabadidős
HAJLÉKTALAN CÉLCSOPORT
programjaihoz, illetve lehetőségeihez nem tudnak, vagy nem mernek csatlakozni, ezek előnyeit nem tudják élvezni. A pályázat során olyan kulturális és közösségi programokat kívánunk szervezni, melyek segítik a perifériára szorult emberek önértékelését és aktivitását. Ezekkel a programokkal a társas kapcsolataikat szeretnénk erősíteni, ezáltal a magányosság érzését enyhíteni, megszüntetni. Bizonyított tény, hogy az ember, amennyiben lelkileg kiegyensúlyozott a fizikális állapota is javul. Bízunk abban, hogy ezáltal a jövőképük is változik és elindulhatnak egy komoly változás felé. A közösségépítő projektelemek célja az adott közösségbe tartozás elősegítése, ill. az, hogy mindenki tartozzon valahova.
FOGYATÉKKAL ÉLŐ CÉLCSOPORT:
A projekt célja a fogyatékkal élő emberek és családtagjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. Célunk, hogy a fogyatékkal élő célcsoport társadalmi hátrányait segít mérsékeljük, esélyegyenlőségét támogassuk. Elsődleges célcsoportunk a fogyatékossággal élő emberek, értelmileg akadályozott, autista személyek,
halmozottan fogyatékos személyek és hozzátartozók, családtagjaik. Másodlagos célcsoportunk Szombathely város lakossága. A projektben tervezett tevékenységeket a szervezet a szolgáltatásnyújtás során szerzett tapasztalatok, valamint a célcsoport illetve annak hozzátartozóitól érkezett igények, jelzések indokolták. A fogyatékos embereket ellátó családok zöme izoláltan él, jellemzően otthonukban töltik szabadidejüket, a családok kapcsolati hálója a professzionális segítőkből illetve a közvetlen családtagokból áll és jelentősen leszűkült mintát mutat. A szabadidő eltöltésükre elsősorban a passzív időtöltés jellemző.  A tervezett programelemek, élmények nyújtanak számukra, továbbá lehetőséget a szabadidős tevékenységek megismerése.
Németh Klára
ügyvezető igazgató
Balassa Imre 
projektmenedzser
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.
9700 Szombathely,11-es Huszár út 116.