Back to top

Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata

A támogató szolgáltatás legfontosabb feladatának a fogyatékos emberek önálló életvitelének támogatását tartja. Az önálló életvitel segítése kiterjed a fogyatékos emberek lakókörnyezetére, közösségi életük egyéb színhelyeire (lakókörnyezeten kívüli terek, közszolgáltatások) is. A szolgáltatás segíti a fogyatékos embereket az önálló életviteléhez szükséges segítő tevékenységek elérésében, illetve az önálló munkavégzésben, tanulmányok folytatásában, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételében, kulturális-, művészeti-, sport-, szabadidős tevékenységek végzésében. 

 

A támogató szolgálat azoknak a szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos embereknek tud segítséget nyújtani, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek. 

 

Ellátási területe: Szombathely és a szombathelyi kistérség 39 települése

A Támogató Szolgálat az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: személyi segítés, szállítás, információnyújtás, tanácsadás, gyógyászati segédeszköz kölcsönzés.

 

• Személyi segítés

A személyi segítés az önálló életvitel elvein alapuló szolgáltatás, mely hozzájárul a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentéséhez, az esélyegyenlőség megteremtéséhez. 

A személyi segítők az ügyfelek egyéni szükségleteihez igazodva látják el a személy körüli teendőket, ezáltal is segítve az egyén fizikai és mentális fejlődését. 

Tevékenységcsoportok:

- gondozási-ápolási alaptevékenységek, háztartási segítségnyújtás,

- felügyelet biztosítása (lakáson belül vagy azon kívül illetve szállítás közben)

- készségfejlesztés (egyéni- és társas készségek fejlesztése)

- segítségnyújtás egyéb szolgáltatások igénybevételében (pl. szolgáltatások elérése, ügyintézés, érdekvédelem)

- mobilizáció lakókörnyezeten belül és azon kívül,

- szabadidős tevékenységek támogatása,

- mentális segítségnyújtás (pl. pszichés gondozás, kapcsolattartás segítése)

 

• Szállítás

A szolgálat 3 speciálisan felszerelt gépjárművel végzi a fogyatékos emberek szállítását: 

- 1 db 9 személyes Ford Transit típusú gépjármű, elektromos emelőszerkezettel és 4+3 pontos biztonsági rögzítővel

- 1 db 5 személyes Ford Connect típusú gépjármű, mobil rámpával 

- 1 db 5 személyes Ford Connect típusú gépjármű, beépített rámpával és 4+3 pontos biztonsági rögzítővel.

Lehetőség van alkalmankénti, illetve rendszeres szállítás igénylésére.

 

• Információs szolgáltatás

A szolgálat információt nyújt a fogyatékos embereket érintő eseményekről, programokról, tájékoztatást ad a problémájuk megoldásához igénybe vehető, őket megillető támogatások, szolgáltatások létéről, tartalmáról, hozzájutásuk módjáról, feltételeiről. 

 

• Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés: 

A szolgálattól az ügyfelek olyan gyógyászati segédeszközöket és terápiás eszközöket kölcsönözhetnek, amelyek mindennapjaikat könnyebbé teszik (digitális vérnyomásmérő, speciálisan vakoknak kifejlesztett „beszélő” vérnyomásmérő, vércukorszint-mérő, tű nélküli akupunktúrás készülék, Bioptron lámpa, izomfejlesztésre használatos TENS készülék, összecsukható kerekesszék, mobil rámpa).