Back to top

Összesítés a Nemzeti Tehetség Programban megvalósult programjainkról

        

NTP-CSSZP-M17

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésében 2017. tavaszán került kiírásra az NTP Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló programok támogatása (röviden: NTP-CSSZP-M-17) pályázat, melyre a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft is pályázott. Július végén meg is érkezett a pályázat elbírálásának pozitív eredménye, majd ezután elkezdődött a pályázat megvalósítása. 

Az egy éves támogatási időszakban összesen több, mint 750 szülőt, 2400 fiatalt értünk el, valamint 10 különböző településen volt megvalósított programelemünk. Ezen időszak során 8 együttműködő partner segítette a pályázat sikeres megvalósulását. Az NTP támogatásának köszönhetően több, mint 200 alkalommal került programelem megvalósításra. A pályázatban az alábbi programelemek valósultak meg, több mint 3000 fő bevonásával, megszólításával:

Kompetenciafejlesztés - A Németh Pál Kollégiumban 30 alkalommal, összesen 60 órában heti rendszerességgel. A fejlesztés pszichológus szakember vezetésével zajlott, egyéni, illetve csoportfoglalkozások keretében.

Tehetséges a gyermekem? - Utazó tehetséggondozó szakembert, pszichológust alkalmaztunk, aki a szülők részére információdús, interaktív előadást tartott 10 alkalommal különböző Vas megyei településeken. Az előadások a tehetségfelismerésről és annak folyamatáról szóltak, az előadások után kötetlen beszélgetések alakultak ki, ezután személyes kérdések megválaszolása zárta a programot.

Dráma szakkör – Együttműködésben a Nagy Lajos Gimnáziummal, heti rendszerességgel zajlottak a szakkör drámapedagógiai foglalkozásai, összesen 25 alkalommal. A foglalkozásokon 10-14 fő vett részt rendszeresen. A foglalkozásoknak helyszínét a köznevelési intézmény biztosította. A szakkör vezetője Németh Andrea pedagógus volt.

A dráma szakkörös tehetséges fiataljainak 5 alkalommal, Szombathelyen, Őriszentpéteren, illetve Jákon, színházi keretek közt lehetőséget biztosítottunk, hogy bemutathassák a szakkörön betanult darabot. A fellépéseknek köszönhetően – kilépve az iskolai keretekből - családtagok, szülők, nagyszülők, barátok és a megye lakossága is megtekinthette az Egy lányról című darabot.

Szabadidős programok - A CsEÖH, illetve az Új Nemzedék közösségi tereiben megvalósult programelem, melyet kétheti rendszerességgel, 2 órában szerveztünk meg. Átlagosan 12 – 15 fő vett részt a programon, ahol közös élményeket szerezhettek a résztvevők.

Kézműves klub- Együttműködve a Pecöli Bóbita Művészeti Óvodával, tehetségponttal, heti rendszerességgel, összesen 30 alkalommal valósítottuk meg a foglalkozásokat, melyeken átlagosan 7 fő vett részt. A foglalkozások vezetője Némethné Sándor Ildikó óvodapedagógus volt.

Kortárs Rajz szakkör - A Vas Megyei CsEÖH közösségi terében kétheti rendszerességgel a tehetséges fiataloknak további fejlődése, tehetségük kibontakoztatása érdekében életre hívott szakkör. A foglalkozásokra minden érdeklődőt szeretettel vártunk. Alkalmanként 9-10 fő vett részt. A foglalkozások Németh Katalin rajzterapeuta, rajztanár vezetésével zajlottak. A rajz szakkörön készült alkotásokból kiállítást szerveztünk a Vas Megyei CsEÖH közösségi terébe, mely nyár végéig megtekinthető.

Nyitott vendégelőadásokat szerveztünk a Németh Pál Kollégiumban (regisztrált tehetségpontba) 4 alkalommal. Az előadások interaktívak voltak, a fiatalok érdeklődésének megfelelően lettek kiválasztva a meghívott előadók.

Szakmai Workshop - A workshop lehetőséget biztosított, hogy a megyében lévő összes regisztrált tehetségpontot megszólítsuk és meghívjuk egy bemutatkozásra, közös konzultációra.

„Tehetségműhelyek” - Együttműködve több köznevelési intézménnyel - Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola, Pecöli Bóbita Művészeti Óvoda, Általános Iskola Őriszentpéter -  heti rendszerességgel tehetségfejlesztő foglalkozásokat valósítottak meg a szakemberek, pedagógusok 10-14 állandó résztvevővel.

Szülői klub – Pecölben szerveztünk szülői klubokat, összesen 4 alkalommal. A klubokat tehetséggondozók és / vagy más bevont szakember vezetésével valósítottuk meg, melyek keretében interaktív beszélgetések, tájékoztatók, tehetségsegítő beszélgetések zajlottak...

 

 

Bövebben:

 NTP3 összefoglaló.pdf